Centre de dia

El nostre centre de dia ofereix un servei diürn adreçat a persones grans amb dependència física i/o deteriorament cognitiu que viuen a casa i necessiten de l'ajuda, supervisió, atenció integral i personalitzada durant el dia.

El Centre de dia ofereix diferents activitats als nostres usuaris per tal d'atendre diferents objectius tals com:

· Que les persones grans puguin mantenir la seva residència o segueixin vivint amb els seus familiars, i que a la vegada puguin gaudir dels nostres serveis tot mantinint la seva independència.

· Afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social de la persona gran a càrrec dels nostres professionals.

Nom: Password:
Sant Francesc, 43-47 · 08221 Terrassa - Barcelona ·