Torn de matí

Torns de tarda

Torn de nit
Els nostres professionals· Directors / Gerent: Ismael Carbó

· Treballadora social: Estela Villar

· Responsable higienicosanitaria: Gardenia Vernaza

· Metge: Xavi Busquet

· Animadora sociocultural: Marina Carbó

· Fisioterapeuta: Ismael Carbó

· Terapeuta ocupacional: Marta Muñoz

· Psicòloga: Anna Busquet


Nom: Password:
Sant Francesc, 43-47 · 08221 Terrassa - Barcelona ·