Donem servei en els diferents nivells assistencials

 

SAD (Servei d'atenció domiciliaria), Centre de dia i Residència.


Serveis d'atenció a domicili (SAD)


· Valoració individualitzada de la persona/família i planificació de serveis per donar solució a les seves necessitats, orientació socio-sanitària i informació continuada als professionals externs que porten el cas.

· Atenció a la persona.

· Atenció a la llar.

· Intervenció d'altres professionals si es precisa. RHB Fisioteràpia, Medicina; Geriatria / Pal·liativa, Teràpia Ocupacional, Podologia, Psicologia, entre d'altres.

· Estudi i reforma de l'habitatge per facilitar l'autonomia.

· Compra i/o lloguer d'Ajudes Tècniques pel domicili, (llits, elevadors/grues, cadires de rodes, caminadors, coixins/màrfegues antiescares,...).

· Suports en l'atenció de persones fràgils, amb alta hospitàlaria i tractaments especials (cures, sondes,...).

· Suports en l'atenció de persones en cures pal·liatives (24h).

· Atenció a persones amb demència. Atenció mèdica especialitzada. Avaluació cognitiva, programa d'estimulació i manteniment de la memòria a domicili o al Centre de dia.

· Orientació, gestió i supervisió en personal d'intineratge.

· Acompanyament per gestions, passeig, compres, visites mèdiques,...

· Assistència a persones hospitalitzades.

· Neteja de xoc o a fons de la llar.


Dades de contacte


Nom: Password:
Sant Francesc, 43-47 · 08221 Terrassa - Barcelona ·